KOLEKTİF BELLEK ve 90’LI YILLAR : BEKS Seminer ve Film Gösterimi Programı II

•03/04/2012 • Yorum Yapın

90’lı yılların karanlık labirentinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu
hafta, yakın tarihe “Güçlükonak Katliamı” olarak geçen hadisenin
tanıklarından, müzisyen ve insan hakları savunucusu Şanar Yurdatapan’ı
dinleyeceğiz. Yurdatapan’ın konu ile ilgili belgeselini izledikten sonra
kendisiyle “meşru” devlet şiddetinin 90’larda nasıl uygulandığı
hatırlayacağız.

5 Nisan 2012 Perşembe, 18:00

Reklamlar

BELLEĞİN MADDESELLİĞİ /THE MATERİALİTY OF MEMORY: An Archaeology of Memory Politics”

•28/09/2011 • Yorum Yapın

Belleğin maddeselliği, özellikle de nesneleri ele alışımızla yakından ilintilidir. Fotoğraf, hatıralık ya da heykeller gibi, şeylerle olan ilişkimiz sayesinde bellek beden bulur. Anlamsal olmayan, doku özelliği olan insana özgü eserleri çalışan arkeoloji, hatırlama pratiğine çok temel şekillerde katkıda bulunur. Geçmiş şiddet ve mücadele alanlarından gelen eserlerle ilgilenirken belleğin arkeolojik nesnelerde beden bulması tamamiyle duygusal bir deneyim olabilir. Bu sunuşta, Nazi Holokost’uyla ilgili nesnelerin Alman geçmişinin kişisel ve kültürel hatırlanmasında ne denli etkili olduğunu ele alacağız. Bunu yaparken nesnelere atfettiğimiz değer hiyerarşileri özelinde modern sosyal bilimlerin bazı paradigmalarını da irdeleyeceğiz. Özetle, ‘şey’lere olan takıntımızın eleştirisi üzerinden, bellek politikalarına arşivlemekten çok katılıma yönelik bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz geçmişi bugünden hatırlayanlara ve hatıralarımızın öznelerine karşı sorumlu bir arkeolojik pratik üretebilmektir. 

SUNUM: 

MARESİ STARZMANN

ORTA DOĞU ARKEOLOJİSİ BÖLÜMÜ

BERLİN ÖZGÜR ÜNİVERSİTESİ

TARİH: 06 EKİM  2011

Memory is densely linked to materiality and in particular to the ways in which we handle objects. Through dealing with things–photographs, memorabilia, or monuments–memory becomes embodied. Archaeology, studying the non-semantic, textured quality of artifacts, contributes in fundamental ways to practices of remembering. The embodiment of memory in archaeological objects can be a specifically emotional experience when we deal with artifacts stemming from contexts that are characterized by past violence and conflict. In this paper, I will explain why objects that relate to the Nazi Holocaust figure in powerful ways in both personal and cultural recollections of the German past. At the same time, I would like to scrutinize some of the paradigms of modern social science in regards to the hierarchy of value that we assign to objects. More concretely, by way of a critique of our obsession with ‘stuff,’ endeavor to provide an approach to memory politics that is participatory rather than merely documentary. The goal is to develop an archaeological practice that is accountable to those who remember the past in the present as well as to those who are the subjects of our memories.


PRESENTATİON:

MARESİ STARZMANN

Department for Middle Eastern Archaeology

Freie Universität Berlin, Germany

06 OCTOBER 2011

KOLEKTİF BELLEĞİN İZİNDE SOKAK VE TOPLUMSAL HAREKETLER

•13/05/2011 • Yorum Yapın
PROGRAM
20 MAYIS 2011 / CUMA

09:00 – Açılış Konuşması Prof. Dr. Ali Akay

10:00 – I. Oturum : “Ortadoğu’da İsyan Zamanı: Sokaklar Kimin?”

Prof. Dr. Fulya Atacan

11:45 – II. Oturum : Toplumsal Hareketler ve Sokak
“15-16 Haziran’ı Yeniden Okumak” Melike Işık Durmaz
“1989 Bahar Eylemleri : İşçi Sınıfı Hareketinin Yaratıcı Deneyimi” Neşe Voyvoda
“Geceleri de, Sokakları da, Meydanları da İstiyoruz!: Türkiye’de Feminist Hareket ve Sokak Eylemleri” Berna Ekal
“Diyarbakır Hançepek Mahallesi’nde Sokakların Kontrolü ve Yönetimi Bağlamında PKK-Hizbullah ve Kürt-Çingene Ayrışmaları” Adnan Çelik
14:30 – III. Oturum: Sokağın Kültürü, Sokağın Dili, Sokağın Sanatı
“Sokakta, Kulakları Tıkalı. ‘Tümel Katılım’dan ‘İzolasyon’a Kamusal Alanda Müzik” Alper Maral
“Kentsel Kamusal Alanda Estetik Politik Eylem Olarak Sanat” Ezgi Bakçay Çolak
“Vagon Projesi” Serenay Şahin
“Dönüşen Sokaklarda Performans: Küçük Balık, Savaş Konfetileri ve Sokakta Bellek”
Hande Topaloğlu
 
16:30 – IV. Oturum: Toplumsal Hareketler “Deneyim Aktarımı”
“Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması: İlk Eylemler” Tuba Emiroğlu
“Vadiler İsyanda: HES’lere Karşı Mücadele Pratikleri” Özlem Işıl
“Direnistanbul Deneyimi” Yavuz Atan
“Tekel Direnişi Bir Toplumsal Hareket Miydi?” Yavuz Yıldırım
21 MAYIS 2011 / CUMARTESİ

10:00 – I. Oturum: “Mücadelenin Belleği ve 1 Mayıs Alanını Geri Alma Mücadelesi”
Göksun Yazıcı , Fahrettin Erdoğan

 
11:45 – II. Oturum : Bellek Savaşlarının Mekânı Olarak Sokak
“Darbenin Hafıza Mekânları” Derya Fırat, Öndercan Muti
“Devrim Şehidine Adanan Mekânın İnşası ve İmhası” Turgay Gülpınar
“Toplumsal Hafızada ‘Sokak’ İmgesinin Dönüşümü: Sokak Ortasında Söylemi ve Sokağın Kriminalleştirilmesi” Bekir Düzcan, Murat Arpacı
14:00 – III.Oturum : Gündelik Yaşam Pratikleri ve Sokak
“70’li Yıllarda Sol Hareketler ve Kolektif Örgütleyici Olarak Radikal Medya” İlkay Kara
“Kazımkarabekir Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Karşıtı Hareketin Geçmiş Muhalefet Pratikleri ve Toplumsal Alışkanlıklarla İlişkisi” Gizem Aksümer
“Sınıfsal Öfke ve Arzunun Gösteri Alanı Olarak Sokak: Zeytinburnu ve 1 Mayıs Mahallesi Örnekleri” Deniz Yonucu
“Otoritenin Kıyısındaki Eyleyiş: Kahkaha” Mehmet Kendirci
“Dengbej Geleneğinin Kent Mekânına Geri Dönüşü : Mala Dengbêja” Yusuf Uygar
16:15 – IV. Oturum: Video/Eylem Atölyesi
Eylem görüntüleri üzerinden okumalar yapmayı amaçlayan atölyenin derdi kameranın eylemle, eylemcinin görüntüyle, meydanın perdeyle, propagandanın Show’la ilişkilendiği noktaları katılımcılarla birlikte araştırmak, “sol” yanımızın sokaktaki görünürlüğü üzerine kafa yormak…
Emre Özkapı (Karahaber)
Özlem Sarıyıldız (Karahaber Videoeylem Atölyesi)
Gürşat Özdamar (Mülksüzler Radyo ve Karahaber)
Oktay İnce (Karahaber Videoeylem Atölyesi

İRLANDA VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TECRİT

•21/04/2011 • Yorum Yapın
İRLANDA VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TECRİT

Türk Modeli F-Tipi Cezaevleriyle Karşılaştırmalı  Olarak

Tutuklular arasında görece özgür sosyalleşmeye yol açan açık sistemden hücre tipi

tecrit uygulamasına geçişin iki yakın tarihli örneği söz konusudur. 1976’te Kuzey İrlanda’da bu geçiş cezaevi protestolarına yol açmış ve sonucunda da aralarında Boby Sands ve dokuz yoldaşının ölümüyle sonuçlanan tarihi açlık grevleriyle son bulmuştur. 90’lardan beri Amerika Birleşik Devletlerinde birçok eyalet, “genel cezaevi nüfusundan” ayırdığı tutukluların tecrit edildiği  “yüksek güvenlikli ‘supermax’ ” cezaevleri inşa etmekte. Prof. Dr. O’Hearn, Amerika ve İrlanda örnekleri üzerinden tecridin cezaevi yaşamı ve tutuklular arası dayanışmaya etkilerini tartışacak.

Tartışmanın moderatörlüğü Türkiye’deki F-Tipi cezaevleri deneyimleri üzerine çalışan Seçil Doğuş (Galatasaray Üniversitesi) yapacaktır.

tartışma İngilizce olup simultane çeviri olacaktır

Konuşmacı: Denis O’Hearn 

Sosyoloji Bölümü, New York Eyalet Üniversitesi – Binghamton

Yer: Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği

Tarih: 26 Nisan 2011 Salı

Saat: 19:30

ISOLATED IMPRISONMENT IN IRELAND AND THE US:

POINTS OF COMPARISON FOR TURKEY’S F-TYPE PRISONS

Two recent cases are notable for transforming prison confinement from open regimes with considerable if not free association among prisoners, to cellular isolated confinement with limited or no association. In the mid-1970s such a transformation in Northern Ireland led to prison protests and eventually to a historic hunger strike that resulted in the deaths of Bobby Sands and nine comrades. Since the 1990s, states in the US have built dozens of “supermax” prisons where prisoners who are considered unmanageable are taken from the “general population” and kept in strict solitary isolation. Dr. O’Hearn will discuss the impact of isolation on prison life and prisoner solidarity in these two regimes, followed by comments from SecilDoguc (from Galatasaray University) on their implications for understanding the F-type prisons in Turkey.

Denis O’Hearn

Professor of Sociology, State University of New York – Binghamton

Author of Nothing But an Unfinished Song: Bobby Sands, the Irish Hunger Striker Who Shook a Generation

KOLEKTİF BELLEĞİN İZİNDE SOKAK VE TOPLUMSAL HAREKETLER KOLOKYUMU

•23/03/2011 • Yorum Yapın

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Disiplinler Arası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS) tarafından 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde, İstanbul’da “Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler” başlık bir kolokyum gerçekleştirilecektir. Kolokyumun çağrı metni ektedir. Akademi içinden veya dışından katılımda bulunmak isteyenlerin 23 Nisan 2011 tarihine kadar 300 kelimelik özetlerini bekskolokyum@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur. Kolokyum sonunda seçilen bildirilerin basılması amaçlanmaktadır.

 

23 Mart 2011 Bildiri Çağrısı
23 Nisan 2011 Bildiri Özeti Göndermek için son gün
1 Mayıs 2011 Kabul edilen bildirilerin ve programın açıklanması
21-22 Mayıs 2011 Kolokyum

ayrıntılı bilgi için

https://beksistanbul.wordpress.com/etkinlik/

BEKS BAHAR ATÖLYELERİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR

•16/03/2011 • Yorum Yapın

 

…2011  BAHAR DÖNEMİ ATÖLYELERİ…

KAYITLAR İÇİN SON GÜNLER …

ALPER MARAL

MÜZİK VE POLİTİKA: SOSYO-EKONOMİK BİR BAĞLAM DEĞERLENDİRMESİ

Pazartesi 19:30 / 6 hafta

Başlangıç tarihi: 21 Mart 2011

Müzik üzerinden siyasî ajandaların empoze edilmesi, ya da tersine, ekonomik ve siyasî konjonktüre müzik üzerinden “şerh düşülmesi” bir sanat dalının işlevselleşmesine yaygın ve kolay gözlemlenebilir bir örnek üretmektedir. “Salt müzik” önermesinin dahi Aydınlanmacı dünya görüşünün bir uzantısı olduğu, bu boyutuyla doktriner bir doğa taşıdığı düşünülecek olursa, siyasî ve ekonomik bağlamdan kopuk bir müzik pratiğinin ancak en uç marjinalliklerde—o durumda da genel “gerçeklikler”i pekiştirircesine—varolabileceğini savunmak yanlış olmayacaktır. “Müzik ve Politika: Sosyo-ekonomik Bir Bağlam Değerlendirmesi” başlığı altında gerçekleştirilecek seminer dizisinde, müzik ve himaye ilişkileri merkezinden hareketle çeşitli kültürlerde müziğin kimlik ve temsil; mesaj ve mit oluşturma; propaganda ve protesto, vb., bağlamlarda nasıl araçlaştırılageldiği örneklenecektir. Çalışma hâlen müzikoloji alanında faaliyet gösteren (bu alanda Doktora derecesini “Yeni Dünya Düzeni’yle Sarsılan Toplumda Müzik” konulu teziyle almış olan) besteci ve öğretim görevlisi Dr. Alper Maral tarafından yürütülecektir.


 

EZGİ BAKÇAY ÇOLAK

GÖZÜN ÖYKÜSÜ: 20. YÜZYIL SANATI

Pazar 12:00 / 6 hafta

Başlangıç tarihi: 10 Nisan 2011 tarihine ertelenmiştir.

 “Gözün Öyküsü” başlığı altında gerçekleşecek sanat seminerleri 20.yy sanat akımları etrafında gelişen kuramsal tartışmaları içeriyor. Kuram getirmiş sanatçıların, sanat tarihine yön vermiş, dünyaca ünlü yapıtları ile dönemin görme biçimi arasındaki bağları anlamaya çalışıyor. Sanat ve sanatçı tanımlarının tarihselliğini ve sanat iktidar ilişkisini gözler önüne seriyor.

Sanat seminerleri sürecinde amacımız, katılımcılara sanat yapıtlarını biçimsel değerlendirme araçlarını sağlamak, yapıtların sosyal, ekonomik, kültürel, politik hayatla bağlarını sorgulama alışkanlığı geliştirmektir. Böylece seminerler, giderek anlaşılması zorlaşan günümüzün çağdaş sanat üretimini değerlendirme imkanları yaratmayı amaçlamaktadır.

Sanatın ne olduğunu ve ne olabileceğini sorgulamak, insan aklının en etkileyici ve özgün ürünleri arasında bir keşif gezisine çıkmak, yerleşik efsaneleri yıkmak ve yenilerini yaratmak, “Gözün Öyküsü”nü yazmak için sizi BEKS’e bekliyoruz.

 

 

ZEYNO PEKÜNLÜ

SANAT VE TOPLUMSAL TARİH

Çarşamba 19:30 / 6 hafta

Başlangıç tarihi: 23 Mart 2011

Sanat ve Toplumsal Tarih Semineri’nin amacı Batı sanat tarihi boyunca karşılaştığımız modaların, akımların, dönemlerin egemen ya da avantgard sanat anlayışlarının toplumsal tarih perspektifinden bakarak değerlendirmektir. Elbette tarih yazımı gibi sanat tarihi yazımı da içinde bulunulan zamanın değerlerinin izilerini ve yazanların değer yargılarını taşır. Bu seminerde, kendimizin de bu yargıları taşıdığımızı unutmadan, sanat tarihindeki dönüm noktalarına toplumsal tarihteki dönüm noktalarıyla birlikte değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Özge Samancı

Geçmişten Günümüze İstanbul Mutfak Kültürü

Cumartesi 14:00 / 6 hafta

Başlangıç tarihi: 26 Mart 2011

 

 
 
 
 
 
 

Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde 1998 yılında yüksek lisans çalışmasını tamamladıktan sonra Paris’te EHESS (Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales)’de Osmanlı tarihi dalında “19. Yüzyıl  İstanbul Mutfak Kültürü” başlıklı tezi ile “Dr” ünvanı kazandı. 2003 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Samancı’nın 19. yüzyıl Osmanlı Saray mutfak kültürü, İstanbul mutfağı ve Türk Mutfağı üzerine yayınladığı ulusal ve uluslararası kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

 

İstanbul hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik etmiş olduğu için, zengin bir emperyal mutfak anlayışının ortaya çıktığı özel bir kent olmuştur. Bu mutfak anlayışında Antik Yunan ve Roma geleneğinden Bizans kültürüne, Orta Asya step kültüründen Ortaçağ Fars-Arap mutfak geleneğine ve Selçuklu çizgisine kadar izler bulmak mümkündür. Osmanlı saray mutfak geleneği ve farklı cemaat mutfaklarının birbirleriyle harmanlanarak oluşturduğu bu mutfak geleneği günümüzde de hala yaşamaktadır.

 

Bu seminer dizisinde İstanbul mutfağının tarih boyunca yaşadığı serüven ele alınacaktır. Seminerlerde tarihsel dokümanlardan yola çıkılarak geçmişten günümüze ulaşan lezzetler, yemekler ve sofra alışkanlıkları anlatılacaktır.

 

BEKS, “Ateşin Düştüğü Yer”de

•10/03/2011 • Yorum Yapın

“Ateş düştüğü yeri yakar ve biz ateşin düştüğü yerdeyiz” diyerek açılışı yapılan “Ateşin Düştüğü Yer” sergisi, insan hakları ihlalleri konusunda toplumsal belleği canlı tutmayı ve hakikatle yüzleşme sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sergi, “Sürmekte Olan Toplumsal Travmayla Baş Etme Projesi” kapsamında Tophane Depo’da geniş katılımlı bir etkinlikler dizisinin ilk adımı.

Gönüllülük esasında düzenlenen bu etkinlikler dizisi kapsamında ayrıca seminerler düzenlenecek, belgesel film gösterimi gerçekleştirilecek ve bir katalog yayınlanacak.

126 sanatçılı sergi

Dün (9 Mart) akşam açılışı yapılan ve 22 Nisan’a kadar sürecek serginin küratörü de yok, sponsoru da. Sergide 126 sanatçının eserleri gösteriliyor. Sergiye ilk adımda istiklal marşını bağıra çağıra okuyan bir çocuğun sesi duyuluyor.

Açılış akşamında ilginin oldukça yoğun olduğu sergide üst katlara çıktıkça yerlerde küçük kurşun kalemleri dikkat çekiyor. Duvarlarda kadına yönelik şiddeti yansıtan gazete küpürlerinden kayıpların resimlerinin sinevizyon gösterimine kadar insan hakları ihlallerini yansıtan pekçok görsel…

 

Açılışta bulunan TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, açılıştan önce hazırlık aşamasında bulunduğunu, ancak serginin bu boyuta ulaşacağını düşünmediğini söylüyor.

“Vakfın  20. yılı için aldığı en büyük armağan. Dayanışma bambaşka bir şey, bize bunu yaşattıkları için tüm sanatçılara şükran duyuyorum. Umarım bundan sonra iyi şeyleri sergileriz.”

Acıya göz katmak

Çoğunun sergide eserleri bulunan sanatçılardan oluştuğu 12 kişilik bir çalışma grubu kolektif bir çalışmayla serginin organizasyonunu üstlenmiş.

Çalışma grubundan Hakan Gürsaytrak, “yaptığımız şey acıya göz katmak” diyor ve var olan bir enerjinin sergi şeklinde ortaya çıktığını belirtiyor ve devam ediyor: İnsan kaybetmekten bıktık, insan kazanmak için oluşturulan bir proje bu…

Sergide “İktidar ve Öteki” isimli video çalışması gösterilen sanatçı Mehmet Öğüt, normalde bu kadar çok sanatçının bir araya gelmesinin problemli olacağını ancak bu sergide hem sanatçılar hem de vakıf üyeleri arasında özverili bir eklemlenme olduğunu söylüyor.

Çalışma grubundan Nurcan Gündoğan, serginin sivil toplum ile sanatçıların bir araya geldiği nadir bir buluşma olduğunu söylüyor.

“Bu buluşmada farklı disiplinlerden insanlar devlet kaynaklı insan hakları ihlalleri üzerine işler sergiliyor. Gelen işler sergiyi yönlendirdi. Sergi için Ağustos ayından beri çalıştık. Tüm organizasyon gönüllülük ve elbirliğiyle yürütüldü.”

Travma paneli 19 Mart’ta

19 Mart’ta Toplumsal Travma Paneli yapılacak. Panelde Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi Dr. Ayşe Betül, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Murat Paker, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı konuşacak.

Sergi Katılımcıları: A77 Kolektifi, 19 Ocak Kolektifi, Abdo, Ahmet Öğüt, Ali Bozan, anti-pop, Antonio Cosentino, Armağan Pekkaya, Arzu Aydın Deveci, Arzu Başaran, Aşkın Adan, Atıl Kunst, Aylin Kuryel, Azra Deniz Okyay, Banu Cennetoğlu, Barış Doğrusöz, Barış Eviz, BEKS, Berat Işık, Borga Kantürk, Buket Özsoy Güreli, Burak Arıkan, Burak Delier, Burak Karacan, Çağrı Saray, CANAN, Cemil Cahit Yavuz, Cengiz Tekin, Deniz Rona, Derya Sayın, Dilek Winchester, Dilşat Zulkadiroğlu, Eda Gecikmez, Elçin Ekinci, Emre Zeytinoğlu, Endam Acar, Ender Özkahraman, Erdağ Aksel, Erdal Duman, Erinç Seymen, Erkan Özgen, Erkin Gören, Esat Cavit Başak, Eşber Karayalçın, Evrim Özarslan, Extramücadele, Eyüp Öz, Fatih Pınar, Fatih Tan, Ferhat Özgür, Fikret Atay, Fulya Çetin, Gencer Yurttaş, Gülsün Karamustafa, Ha za vu zu / Hafriyat, Hakan Akçura, Hakan Gürsoytrak, Hale Tenger, Halil Altındere, Harald Naegeli, Harun Antakyalı, Helin Anahit, Huri Kiriş, İlhan Sayın, İnci Furni, İnsel İnal, İpek Duben, İrfan Önürmen, Itır Demir, Juan Botella Lucas, Kadir Çıtak, Kardelen Fincancı, Kemal Gökhan Gürses, Kemal Özen, Korkut Canpolat, Manuel Çıtak / Şebnem İşigüzel, Mehmet Ali Boran, Mehmet Çeper, Mehmet Fahracı, Mehtap Yücel, Memet Güreli, Mehmet Öğüt, Metin Üstündağ, Müge Akçakoca, Murat Akagündüz, Murat Başol, Murat Morova, Murat Tosyalı, Mürüvvet Türkyılmaz, Nalan Yırtmaç, Nancy Atakan, Nazım Ünal Yılmaz, Nazım Dikbaş, Neriman Polat, Nihan Çetinkaya, Nurcan Gündoğan, Oda Projesi, Orhan Cem Çetin, Özgür Erkök, Özlem Demirtaş, Özlem Gök, Rafet Arslan, Selçuk Fergökçe, Selda Asal, Selim Birsel, Şener Özmen, Şerif Kino, Serpil Odabaşı, Sevil Tunaboylu, Şaban Dayanan, Şevket Sönmez, Suat Öğüt, Süreyya Acar, Tan Cemal Genç, Tan Oral, Taner Güven, Tayfun Serttaş, Turgut Yüksel, Ümit Kıvanç, Vahit Tuna, Veysi Altay, Volkan Aslan, Yasemin Özcan Kaya, Yeşim Ağaoğlu, Yonca Saraçoğlu, Yücel Can, Zeren Göktan, Zeynep Özatalay, Zeyno Pekünlü. Kaynak: http://bianet.org/bianet/sanat/128479-tihv-atesin-dustugu-yerle-20-yasinda (EG/EÖ)